...

میخواهم ریش هایم بزنم دیگر

تیغ نمیبردشان

زشت تر شدم میدانی؟

مادرم هی میگوید بس است دیگر با که لج کرده ای تو؟

آن یکی ک اصلا نمیشناختمش گفت چیزی شده است؟گفتم نه

گفت خوبی؟گفتم نه

دیگر چیزی نگفت

پوستم کدر تر و زیر چشمانم قدِ یک گردو گود و سیاه شده

موهایم را شانه نمیزنم

لباس هایم هم...هرکدام که نزدیک تر بود

اما خوب قرص هایم را سر وقت میخورم

خیالت راحت

سیگار را نیز هم...

پ.ن:منِ مردِ ابانی درگیرِ اتشم

/ 0 نظر / 22 بازدید