پوووف

 

مثه چراغ چشمک زن ِ فاسد ِ سر ِ خیابون،گردنم توی یه بسته بندی ِ وهم آلود ، عجیب

 

 

 

درد میکنه.تمایلی به سمت ِ چرخش نداره...حسابش مثه شال گردنم از دستم دَر رفته که

 

 

 

چند تا نفسه که درد می کنه...پام از بغلش کناره گرفت و دیگه خارشی نداره

 

 

 

...

 

دلم خودکشی میخواد... کاری ام به ضایعات چسبیده بهت ندارم ...لعنت به این خفه گی ِ

 

 

 

هرجایی و هرزه زاده...خرابم...آآآآآآآخ که چه اسقاطی پرس شدم....تلوتلو می خورم توی

 

 

 

جسد هایی که روی هم چیدم و حالا من جیغی توی اسید افتادم...یادم نمیاد با خرطوم کی

 

 

 

گردنم رو زدم

 

 

 

....

 

گردنم درد می کنه مثه آویزونی توی سطل ِ والیوم یا وقتی پنج انگشت ِ عسلی مغزم رو

 

 

 

گاز می گیرم

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید