برمودا

 

 

برمودا

 

 

گور ِ بالایی

 

توی وان ِ نذری از تاریخ گذشته نشستم و از پنجره ی چوبی ِ خراشیده شده با ناخن هام

 

 

 

توی پس پریروز فردایی که زاده نشده،با آفتاب سُک سُک می کنم...اینهمه گرایش های

 

 

 

انحرافی ِموجودات ِ پر از خون ِ به درد نخور و من اینجا توی تاریکی ِدید در روز،

 

پای چشمم از گرسنگی بتادین زده...شب که به من سجده کرد شکارم تمام ِ این آفتاب زده

 

 

 

هاست...آئورتم به سقف چسبیده دعای بارون می خونه...بارون ِ خون...دعا؟...بی اعتقادی

 

 

 

فکرم رو صحافی می کنه...چه حال ِ حالت داره ارتجاعی ای داره متروکه بودن

 

 

 

.

 

یکی یکی کِرم ها رو از توی مغزم در میارم و با خط کش ِ سایه ،اندازه می زنم تا طبق

 

 

 

دروس کالبد شکافی بفهمم چه مدت از مرگم می گذره

 

 

 

!

 

س ر گ ی ج ه........د ا ر م به گ ا م ی ر م

 

ش و ک ه ا ی ا ل ک ت ر ی ک ی

 

س ی ا ه و ت ا ر ی ک م

 

ب ر م و د ا ی

 

م ن

 

 

گور ِ پایینی

 

چشمهای به ارث رسیده کلاغی ام از حدقه زده بیرون و افتاده کف دستم...من با نون خشکی

 

 

 

خون فروش قرارداد ِ دیدار های کف بینی بستم

 

 

 

.

/ 1 نظر / 31 بازدید
مخاطب ترینـ

عالی بود... تو بی نظیری.... بی نظییییییییر